götür-qoy

götür-qoy
is. Mülahizə, fikir, məsləhət, müzakirə. Bir çox götür-qoydan sonra qızlar səpini qurtaran kimi Xanpərinin sahəsinə getməyi qərara aldılar. Ə. Vəl.. Bütün bu tərəddüdlər və götür-qoylardan bezikən Sona, çarşabına bürünüb həyətdən çıxdı. Ə. Ə.. Nəcəfalıgildə götür-qoy uzun çəkdi. B. Bayramov.
◊ Götür-qoy etmək (eləmək) – mülahizə etmək, ətraflı fikirləşmək, müzakirə etmək, ölçüb-biçmək. Biz çox götür-qoy etdikdən sonra yenə də onun evinə girməyi, hərgah müqavimət göstərərsə edam etməyi qərara almışdıq. M. S. O.. Kosa çox götür-qoy etdikdən sonra . . qara qıfılı qapıya bənd etmiş və yollanıb kəndə getmişdi. S. R.. Bütün əhvalatı o dönə-dönə; Götür-qoy eləyir bir də dərindən. B. V..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • baş — is. 1. İnsan bədəninin kəllə və sifətdən ibarət olan yuxarı hissəsi. İri baş. Onun başı ilə bədəni arasında tənasüb yoxdur. – Baş bədənin tacıdır, gözlər onun daş qaşı. (Ata. sözü). // Heyvan bədəninin beyin olan yuxarı və ya ön hissəsi. Toğlular …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • varavurd — (Ağdam, Bərdə, Hamamlı, Xaçmaz, Oğuz, Şuşa) fikrən ölçüb biçmə, fikirləşmə, götür qoy etmə. – Birəz varavurddan sora razı oldu qızı verməyə (Ağdam) ◊ Varavurd eləməx’ (Ağdam, Bərdə, Hamamlı, Oğuz, Şuşa) – fikrən ölçüb biçmək, götür qoy etmək,… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • vərəndaz — is. dan. Götür qoy, ölçübbiçmə, təkrar təkrar yoxlama. Vərəndaz etmək – götür qoy eləmək, ölçüb biçmək, təkrar təkrar yoxlamaq. <Xoruz oğlu:> Vallah, o qədər vərəndaz eləmədim, ancaq kişi təsdiq elədi. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • — is. 1. Fəaliyyət, çalışma, zəhmət, əmək. Əqli iş. Fiziki iş. İş görmək. Elmi iş. İşlə məşğul olmaq. – İş insanın cövhəridir. (Ata. sözü). İş rəncbərin, güc öküzün, yer özününkü; Bəyzadələri, xanları neylərdin, ilahi! M. Ə. S.. İş nə qədər qızğın… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • papaq — is. 1. Əsasən tüklü dəridən tikilən baş geyimi. Buxara dərisindən papaq. Sur papaq. – Aslan zağarası getmiş papağını çıxardıb, əlindəki kağızı onun içinə qoydu. . M. Hüs.. . . <Dadaş> kepkasını götürüb, gümüşü papağını başına qoydu. . S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • huş — is. <fars.> 1. Diqqət, fikir. . . Bir iskamyada oturan oğlanın huşunun yarısı müəllimdə olanda, yarısı da yanındakı qızda olacaq. . C. M.. <Dərviş:> Huşum və bədənim ləmsləşdi, pozğunlaşdı, özümü duymaz oldum. . A. D.. Huşa getmək –… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xəyalat — is. <ər. «xəyalət» söz. cəmi> 1. Əsli olmadığı halda gözə görünən mövhum surət; həqiqətdə deyil, yalnız xəyalda, fikirdə, təsəvvürdə olan şeylər; xülya, kabus. <Cəlil Məmmədquluzadə> xəyalata uyan idealların gözəlliyi ilə yaşayıb,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • çəlçö:ür — eləməx’: (Basarkeçər) ölçüb biçmək, götür qoy etmək. – Çox çəlçö:ür elədim bir şey çıxmadı ◊ Çəlçö:ürə salmax (Basarkeçər) – süründürmək, get gələ salmaq. – Məni niyə çəlçö: ürə salmısan? …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • çinəm-çinəm — eləməx’: (Ağcabədi) fikirləşmək, götür qoy etmək. – Bular çinəm çinəm elədilər …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • dəhətdəməg — (Cəlilabad, Kürdəmir, Lənkəran) ölçüb biçmək, götür qoy etmək, yoxlamaq. – Adam gərək əvvəl dəhətdəsin, so:ra işə başdasın; – Dəhətdəmədən öylənmək eydi (Kürdəmir); – Sənə inandığım vəfalı dilbər, Məgər aşna sözün yada diyəllər. Dəhətdəllər sözün …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”